Required Documents for Demand Letter

Embassy of Nepal, Muscat, Oman
P.O.Box 517, PC 116
Shatti Al-Qurum

Villa 2563, Road 2834,
Muscat, Sultanate Of Oman
Tel: +968 24696177; +968 24696883

Fax: +96824696772
Hotline number of Embassy +968 71592490/ 71592506 (Labour Attache) (24/7, in case of Emergency) 
Email: eonmuscat@mofa.gov.np ; eonmuscat@gmail.com

Labour Wing: eonmuscatlabour@mofa.gov.np

श्रमिकको उद्दार, मानवतस्करी, तलब भुक्तानी, लगायत अन्य आपतकालीन अवस्थामा मोवाइल नम्बर 71592490 मा वा श्रम सहचारी मोवाइल नम्बर  मा 71592506 फोन गर्नु हाेला। नियमित र सामान्य कामका लागि कार्यालय समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  वेबसाइट र फेसबुकपेजमा पनि राहदानी, कन्सुलर, भिसा, डिमाण्ड स्वीकृति लगायतका धेरै सूचनाहरु राखिएका छन्, हेर्नुहोला ।

DOWNLOADS